Ahir Zaman Şahısları Kimlerdir ?
Hz. İsa, Hz. Mehdi ve Deccal'in Çıkışı Güvenilir Hadislerle Bildirilmiştir
Hz. İsa İkinci Kez Yeryüzüne Geldiğinde Neden Tanınmayacaktır?
Hz. İsa Yeryüzüne İkinci Kez Geldiğinde Onu Destekleyenlerin Sayısı Çok Az Olacaktır
Hz. Mehdi Ortaya Çıktığında Neden Tanınmayacaktır?
Hz. İsa ve Hz. Mehdi Konusundaki Şahsi Manevi Yanılgısı
Hz. Mehdi Ortaya Çıktığında Ona Yardım Edenlerin Sayısı Çok Az Olacaktır
Geçmişte Gönderilen Peygamberler de Toplumları Tarafından Tanınmamışlardır
Tarih Boyunca Peygamberlere İman Edenlerin Sayısı Hep Çok Az Olmuştur
Ahir Zaman'da Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin Karşısındaki Negatif Güç: Deccal
Ortaya Çıktığı İlk Dönemlerde Deccal de Tanınmayacaktır
Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin Tanınmamasında Deccal'in Propagandalarının Büyük Etkisi Olacaktır
Deccal'in Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin Tanınmasını Engellemek İçin İzleyeceği Yöntemler
Deccal'in Fitnesinden Korunmak
Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin Tanınmamalarındaki Hayır ve Hikmetler
Hz. İsa ve Hz. Mehdi Gelişlerinden Ümidin Kesildiği Bir Dönemde Ortaya Çıkacaklardır
Hz. İsa Deccal'in Fitnesini Yok Edecektir
Hz. İsa ve Hz. Mehdi Döneminde Yaşanacak Olan Altınçağ


Mehdiyet Konusu Sağlam Delillere Dayanmaktadır
İslam Alimlerinin Mehdiyet Hakkındaki Görüşleri
Risale-i Nur Külliyatı'nda Hz. İsa ve Hz. Mehdi Gerçeği
Bediüzzaman Said Nursi'nin Düşünceleri Eserlerindedir
Günümüz Yazar Ve Mütefekkirlerinin Görüşleri
Hz. Mehdi Hakkında Yayınlanmış Ehl-i Sünnet Kaynakları
Parlayan Yıldız Mehdi
Bir İktibas
Irak Savaşı Hz. Mehdi'nin Alameti mi?
Evrim Teorisi'nin Sonu

AHİR ZAMAN ŞAHISLARI KİMLERDİR?

İçinde bulunduğumuz asır, Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde ve İslam alimlerinin eserlerinde haber verilen ahir zaman alametlerinin gerçekleştiği müjdeli bir dönemdir. Bu alametlerin birbiri ardınca gerçekleşmesi ile tüm İslam alemi çok kutlu bir bekleyiş içine girmiştir: Hz. İsa'nın yeryüzüne ikinci kez gelişi, Hz. Mehdi'nin ortaya çıkışı ve İslam ahlakının tüm dünya üzerinde hakim olması.

Ahir zaman, kıyametten önceki son dönem anlamına gelen bir kavramdır. Ahir zamanın özellikleri ve alametleri Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde detaylı olarak tarif edilmiştir. Ahir zamanla ilgili bilgiler, en güvenilir ve temel İslami kaynakların da ana konularından birini oluşturur.

Hz.Mehdi hakkında geniş açıklama >>
Hz. Mehdi'nin çıkış alametler >>
Hz. Mehdi'nin çeşitli özellikleri >>

HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ÇIKIŞI VE ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ YENİ BİLGİLER


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Hz. Mehdi (a.s.)'nin çıkışı ve özellikleri ile ilgili diğer yeni bilgiler >>

 
 

BEDİÜZZAMAN'IN MÜJDELEDİĞİ MEHDİ

Peygamberimiz (sav) hadislerinde, her yüzyıl başında Allah'ın yeryüzüne bir müceddid (dini hakikatleri devrin ihtiyaçlarına göre izah etmek üzere gönderilen büyük alim) göndereceğini müjdelemektedir:

Gerçekten Aziz ve Celil olan Allah her yüz sene başında şu ümmetin dinini bidatten (dine sonradan sokulan hurafelerden) ayıracak, yenileyecek (ilim sahibi) BİR ZATI gönderir. (Sünen-i Ebu Davud, 5/100)

Said Nursi'nin Hz.Mehdi ile ilgili açıklamaları >>


AHİR ZAMAN ve MEHDİ filmini buradan izleyebilirsiniz. >>>

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ KRİZ AHİR ZAMAN ALAMETLERİNDEN
BİRİ OLABİLİR Mİ?

Geçtiğimiz Ekim ayının başı, başta ABD'de olmak üzere dünya ekonomisinde uzun süredir sinyal veren tarihi bir krizin başlangıcı oldu. Bazı uzmanlarca krizin 1929 yılında yaşanan ve 1930'lu yıllar boyunca devam eden ekonomik buhranı bile gölgede bırakabileceği öngörüldü.

Ancak birçok ülkeyi ortak kararlar alıp tedbir uygulamaya yönelten bu krizin ekonomik yönünün dışında önemli bir özelliği daha var. Bu kriz, önümüzdeki dönemde dünya tarihinde gerçekleşecek önemli olayların bir işareti olabilir. (En doğrusunu Allah bilir.) 

DEVAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ >>>

MAKALE: AHİR ZAMANA YÖNELİK İŞARETLER >>>
MAKALE: MEHDİ VE RESUL FARKLILIĞI >>>


HZ. İSA VE HZ. MEHDİ GELİŞLERİNDEN ÜMİDİN KESİLDİĞİ BİR DÖNEMDE ORTAYA ÇIKACAKLARDIR

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ahir zaman alametlerinden birinin de, insanların "Mehdi'nin gelmeyeceği yönünde bir ümitsizliğe kapılmaları" olduğu bildirilmiştir. Hadislerdeki işaretlere göre, ahir zamanda savaşlarla, yoklukla, açlıkla, adaletsizliklerle, ahlaki çöküşle ve çeşitli salgın hastalıklarla iç içe yaşayan kimi insanlar, tüm bu olumsuzlukların ortadan kalkabileceğine dair inançlarını yitireceklerdir.

Müslümanlar arasında da pek çok kişi, Altınçağ'ın başlayıp, Kuran ahlakının dünya üzerinde hakim olacağı yönündeki beklentilerini kaybedecek ve fitnelerin artarak devam edeceğine inanacaktır.

HZ. MEHDİ (A.S)'NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİ >>>

MEHDİ'NİN SON ÇIKIŞ ALAMETİ

Mehdi hapsedilecek ve bu sebeple insanların gözünden uzun bir süre kaybolacaktır. Bu onun çıkışındaki EN BÜYÜK ve SON alamet olacaktır.